create a website for free

© toelatingsexamen-geneeskunde.be
bijles zoeken - last van rugpijn - studentenjob zoeken

Tips voor het ingangsexamen

Eerst wat praktische zaken.

Zorg dat je goed weet waar het examen plaats zal vinden en om welk uur je verwacht wordt (de Heizel is groot!). Plan zo veel mogelijk op voorhand, dit voorkomt onnodige problemen op het laatste ogenblik.

Bereid je zo goed mogelijk voor. Aan de hand van de talrijke voorbeeldopgaven op deze website kan je perfect kijken in welke mate je de te kennen leerstof beheerst.

Blijf altijd kalm, zowel tijdens de voorbereidingen als het examen zelf. Een paniekreactie levert je niets positief op.

Op het toelatingsexamen mag je geen rekentoestel gebruiken. Let hierop wanneer je voorbeeldopgaven maakt uit vorige jaren. Zorg dat je weer weet hoe een staartdeling precies werkt,…

Op het examen is er een vooropgestelde tijd. Hou hier rekening mee bij je voorbereidingen, zo kan je tijdens het examen beter inschatten hoeveel tijd je mag besteden per vraag en per onderdeel.
    Indien je problemen hebt met een bepaald onderwerp zijn wij er om je te helpen. Er is een forum om je vragen te stellen.

Tussen het deel KIW en IVV is er een middagpauze. Je moet op dat moment niet aanwezig zijn in het gebouw. Je moet wel weer op het afgesproken tijdstip terugzijn. Het is aangeraden toch zelf een lunchpakket mee te nemen om in de buurt van het gebouw te kunnen eten. Zo ben je er zeker van dat je op tijd terug aanwezig bent.

Voorbereiding KIW

Zorg dat je goed weet welke de te kennen leerstof is. De organisatoren van het toelatingsexamen stellen telkens een lijst op van de onderwerpen die je moet kennen. Deze lijst wordt regelmatig een beetje aangepast, dus zorg dat je steeds de laatste nieuwe hebt.

Studeer goed. Regelmatig vertellen mensen dat het toelatingsexamen niets voorstelt. Dit is natuurlijk gemakkelijk gezegd eens je geslaagd bent. Cijfers beweren het tegendeel: 30% van de mensen die zich inschrijven slagen daadwerkelijk. Een goede voorbereiding is essentieel en studies tonen aan dat je je slaagkansen aanzienlijk kan verhogen door je voor te bereiden.
    Indien je problemen hebt met het verwerken van leerstof kan je steeds bij ons terecht. We helpen je de leerstof begrijpen en toepassen via een interactief forum.

Toets jezelf. Op de website zijn talloze oefeningen beschikbaar die je kan gebruiken tijdens je voorbereidingen. Deze oefeningen laten je toe een reëel beeld te schetsen over je goede en minder goede punten. Schaaf je kennis bij waar nodig.

Door een aantal instellingen zoals Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt worden speciale dagen georganiseerd waar je ook een hele boel informatie en uitleg krijgt over het examen.

Voorbereiding IVV

    Dit deel peilt naar het redeneervermogen van de student. Toch is het zo dat je jezelf hierop kan trainen! Ook hier is een goede voorbereiding essentieel. Op deze website geven we je vele oefeningen en ondersteunend studiemateriaal voor dit onderdeel.

Indien je vragen hebt kan je ook voor dit onderdeel bij ons terecht. Via het interactieve forum geven we permanente ondersteuning en feedback en word je door medestudenten verdergeholpen. Zo kan je efficiënt en snel problemen oplossen.

In dit onderdeel is er op het examen relatief veel tijdsdruk. Train jezelf hierin om deze stresssituatie te confronteren. Dikwijls is er veel frustratie over dit onderdeel. Dit onderdeel peilt naar inzicht. Op het examen moet je dikwijls kiezen voor 'het meest juiste antwoord'. Deze subjectieve manier van ondervragen leidt terecht tot heel wat zorgen. Door je zo goed mogelijk te trainen kan je je echter zo goed mogelijk voorbereiden en weet je wat je kan verwachten.


Voor mensen uit Nederland

In Nederland wordt er minder stof gezien dan in België. Hou hier rekening mee. Informatie over bepaalde leerstofonderdelen die je niet gezien hebt kan je opzoeken op internet of terugvinden op deze website.

Het grootste deel van de leerstof kan je wel terugvinden in je boeken uit je VWO.

Cijfers tonen aan dat mensen uit Nederland een lagere slaagkans hebben op het toelatingsexamen. Dit komt door de bepaalde onderdelen die niet even uitgebreid aan bod zijn gekomen tijdens VWO. Bereid je dus extra goed voor.

Indien je van ver moeten komen en vervoer een probleem vormt neem je best een hotel in de buurt ga niet 's ochtends naar het toelatingsexamen reizen. Zo ben je volledig uitgerust voor het examen.

Made with love in Wetteren 🙂