DNA replicatie

Submitted by Nicky Somers on Thursday 30-06-2011 (23:50)
Body

DNA-replicatie bij de meiose vindt plaats voor de mitose en meiose I, waarom niet meer bij meiose II?

a. Omdat de homologe chromosomen reeds uit elkaar zijn gegaan 
b. Omdat de zusterchromatiden nog aan elkaar vastzitten

 

In de bundel staat er dat B het correcte antwoord is, onder de databank van de vragen staat dat antwoord A het juiste is. Wat is het correcte antwoord nu precies?

 

Alvast dank!

Jaartal

Comments

Het juiste antwoord is B. A is geen reden waarom er niet nog een replicatie plaatsvindt. Het is omdat de zusterchromatiden, dus de kopies eigenlijk, nog aan elkaar hangen.

een vraag over de zusterchromatiden. Als ik het dus goed begrijp bij de DNA replicatie als er een kopie wordt gemaakt van de chromatiden, wordt die kopie van de chromatide een zusterchromatide genoemd? Wat ik dus in feite bedoel is dat die kopie die benaming gewoon krijgt? 

en dan als ze losgekomen zijn van elkaar spreekt men dan van zusterchromosomen

het lijkt me dat A toch correct is, als je nog geen replicatie zou gehad hebben, zou je toch geen zusterchromatiden hebben die aan elkaar hangen?

Als de homologen uit elkaar zijn, en er dan pas replicatie zou zijn, zou er trouwens geen crossing-over kunnen gebeuren.

Over welke bundel gaat het trouwens?

Het gaat over bundel juli 2009... In de databank staat er dat het antwoord A juist is en in het 'overzicht oefenvragen', waar het document in PDF-bestand staat, staat er dat het antwoord B juist is. 

 

Alvast dank.

 

 

Het antwoord is volgens mij ook B. A is geen reden waarom er bij meiose II geen replicatie meer zou plaatsvinden, aangezien er in het antwoord niet staat dat wanneer de homologe chromosomen uit elkaar gaan, er al replicatie heeft plaatsgevonden. Bij B heeft er wel al replicatie plaatsgevonden, omdat je weet dat de zusterchromatiden aan elkaar zitten. Dit is dus wel een reden waarom er bij meiose II geen replicatie meer plaatsvindt.

Ik heb even bekeken vanwaar de tegenstrijdigheid in het antwoord komt: in het begin was het antwoord B, maar toen was er een grote groep studenten die allemaal gingen voor antwoord A (met bovengenoemde argumenten). Daarom hebben we toen besloten voor A te gaan.

Mogelijk is de vraag niet compleet, aangezien ook niet alle antwoordmogelijkheden er zijn...

Ik ben echt vrij zeker van antwoord B hoor. Tijdens de meiose I gebeurt er replicatie, dus chromosomen worden verdubbeld, nu spreken we van zusterchromatiden. In de meiose I gaan de homologe chromosomen van elkaar . Na de meiose 2 schieten er dan enkel nog verdubelde chromosomen over die dan uit elkaar gehaald worden.

Ik begrijp de verwarring want de 2 antwoorden zeggen eigenlijk hetzelfde. Doordat er in de meiose I de homologen paren uit elkaar zijn gegaan, en niet de zusterchromatiden zijn deze nog aan elkaar. Maar Er staat 'omdat de homologe reeds uit elkaar zijn ?' Dit is toch absoluut geen rede om geen replicatie te doen ? De rede om geen replicatie te doen is omdat het reeds gebeurd is en de zusterchromatiden dus nog aan elkaar hangen.

Het is niet omdat de homologen al uit elkaar zijn dat er geen replicatie meer is. Dit is de reden daar toch niet voor ?!