1997-2: Redox

Submitted by vraagbaak on Sunday 27-03-2011 (10:38)
afbeelding
oplossing
A
vraagnummer
11

Door twee redoxkoppels van een redoxvergelijking fysiek te scheiden en te verbinden via een externe kring van geleiders en door een zogeheten zoutbrug, kan men een elektromotorische kracht opwekken: de redoxreactie gebeurt dan via het elektronentransport doorheen de externe kring.
De standaardreductiepotentiaal Eo van een redoxkoppel is een maat voor de oxiderende kracht van de geoxideerde vorm van het redoxkoppel in standaardomstandigheden, d.w.z. met de concentraties van alle in het koppel betrokken opgeloste stoffen gelijk aan 1 mol/l. Hoe hoger de Eowaarde hoe sterker de oxiderende kracht van de geoxideerde vorm van het redoxkoppel. Beschouw nu het volgende schema, waarin in de linker cel 1 mol/l KI en 1 mol/l KI3 opgelost wordt en in de rechter cel 1 mol/l Cu(NO3)2:
 
Gegeven: de Eo-waarden voor de volgende twee redoxkoppels:
•    I3-/I- = 0,53 volt
•    Cu2+ /Cu = 0,34 volt

Welk van volgende beweringen is juist?
A.    De koperelektrode wordt na verloop van tijd lichter
B.    De blauwe Cu2+-oplossing ontkleurt geleidelijk
C.    Er zet zich CuI2 af op de koperelektrode
D.    De voltmeter wijkt niet uit

Ik weet zeker dat A juist is en daarom is de rest fout, maar ik snap niet goed waarom de Voltmeter afwijkt? Bedoelen ze dat een voltmeter altijd zowizo afwijkt van theoretische berekeningen? Of wijkt de voltmeter specifiek in dit geval af door een bepaalde reden?

Cu2+ is altijd blauw. 
Dus het ontkleurt denk ik als al 't Cu2+ vaste Cu wordt, of als al 't cu2+ met een ander ion een neerslag vormt. 

De iodide ionen zijn alleen in de linkerbeker. In de linkerbeker zie je  geen cu/cu2+ aanwezig, dus kan er geen cui2 gevormd worden. :) Daarnaast is de elektrode in de linkerbeker niet van koper maar van platina

Dus aan de koperelektrode gebeurt de oxidatie (laagste E° waarde) en wordt Cu omgevormd tot Cu2+ + 2e-? En daarom ontkleurt het niet?

Add new comment