Waar kan ik hulp zoeken?

Raak je er niet uit? Wil je hulp inroepen?

Maak zeker eerst een account aan op deze website. www.toelatingsexamen-geneeskunde.be is de grootste, beste en meest moderne online helpdesk en studievoorbereider met betrekking tot het toelatingsexamen. Nergens vind je zoveel vragen, nergens vind je de vragen zo vlot en gemakkellijk bereikbaar, nergens vind je ze met een 100% zekere oplossing en uitwerking. Samen met een groot aantal medestudenten kan je je optimaal en op een moderne manier voorbereiden!

Heb je bijvoorbeeld een te grote achterstand voor een bepaald onderdeel, dan kan je nog een aantal andere dingen doen: