voorbeeldvragen redeneerproef

Submitted by Maxime Tijskens on Friday 01-08-2008 (23:16)
Body

Van waar komen eigenlijk al deze vragen op de site en kloppen het antwoorden ook altijd?

Ze zijn in ieder geval zeer handig! Ik heb de workshops in de UA gedaan en daar kregen we een simulatie IQ-test en daar had ik geen enkele fout op. Ze zeiden daar dat deze test zeer representatief was, dus bestede ik daarna niet veel aandacht meer aan het voorbereiden aan dit onderdeel van het examen.

Maar op het ingangsexamen zelf waren de vragen veel moeilijker! En ik besef nu dat het toch nuttig is om je hier grondig op voor te bereiden!

Is het trouwens waar dat deze vragen vaak terugkomen zoals dikwijls wordt beweerd? En stonden deze vragen al op deze site al voor eerste zittijd of zijnze pas na het examen aangebracht?

Bedankt

MAX

Jaartal

Comments

Deze vragen hadden we reeds van vorig jaar. Vele vragen keren dus terug!
Verder is het zo dat er normaal gezien geen fouten meer zouden mogen zitten in de redeneerproef. We hebben dit document gedurende het gehele jaar vernieuwd en aangepast.