de moeilijke...

Submitted by Karolien Glatigny on Thursday 25-08-2011 (09:20)
Body

Iemand die het correcte antwoord weet voor volgende vragen:

2009 - Vraag 3 : Je onderzoekt al een tijdje een bepaalde patiënt maar je kan echt niet tot een diagnose komen. De patiënt zelf heeft al vele onderzoeken ondergaan en zou graag een antwoord krijgen.
A. Je zegt aan de patiënt dat je het niet weet en dat je verder onderzoek zou willen doen
B. Je zegt aan de patiënt dat de aandoening zeer complex is en dat je geen diagnose kan stellen.
C. Je zeg aan de patiënt dat je bijna gevonden hebt wat het probleem is
D. Je zegt aan de patiënt dat hij/zij meer gedult moet hebben

2009 - Reeks 3 - Vraag 20 : Een vrouw van wie u weet dat ze alleen is en nogal eenzaam, komt op consultatie wegens vermoeidheid en hoofdpijn. Ze vertelt over haar dochter die aan het scheiden is van een buitenlandse zakenman en dat deze situatie erg op haar maag ligt. De dokter :
A. Vraagt of hij wat meer vragen mag stellen om zich het probleem beter te kunnen voorstellen
B. Zegt dat ze inderdaad heel wat pech te verwerken krijgt de laatste tijd
C. Zegt dat het toch helemaal zo er niet is; het weer zal er ook wel voor iets tussen zitten dat ze zo neerslachtig is.
D. Zegt dat, indien de vrouw hierover wil praten, ze een afspraak kan maken om op een rustig uur te komen)

Reeks1-Vraag 11: Een vrouw heeft kanker. Ze was al jaren een fervent rookster. Ze is heel emotioneel door het feit dat ze haar kinderenzal moeten achterlaten en feeft zichzelf nu de schuld van de kanker (door het roken). Hoe reageer je ?
A. Mevrouw, dit zal hard worden
B. Mevrouw, roken is maar één oorzaak van kanker, er zijn er meerdere
C. Het is best dat u zich nu focust op het genezingsproces
D. Het is inderdaad uw schuld, maar nu is het toch te laat

Je hebt slecht nieuws te melden aan een patiënt. De behandeling van de aandoening is niet dringend. Je moet echter op dat ogenblik naar een congres.
a) de arts vertelt haar snel het slechte nieuws en zegt dat ze er later wel even over zouden spreken.
b) je zegt dat je de patiënt later zal opzoeken
c) je neemt je tijd om het uit te leggen en komt te laat.
d) je laat iemand anders het nieuws vertellen.

Reeks 1 - Vraag 7: Een van je patiënten heeft jicht en kan zich niet goed aan zijn dieet houden. Hij is verzot op rode wijn en orgaanvlees maar betaalt deze zonde meestal met een jichtaanval. In de krant heeft hij gelezen dat er een nieuw medicament tegen jicht op de markt komt dat weliswaar nog niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds. Hij komt naar het spreekuur en vraagt jou een voorschrift voor dit "wondermedicament". Wat zou je doen?
A. Je weigert hem het voorschrift omdat het nog niet wordt terugbetaald
B. Je legt hem uit dat hij zich strikter aan zijn dieet moet houden en weigert het voorschrift
C. Je legt hem uit hoe hij met het dieet de jichtaanvallen kan voorkomen en geeft hem het gevraagde voorschrift
D. Je legt hem de rol van het dieet in het uitlokken van jichtaanvallen uit en schrijft hem klassieke medicatie voor

Juli 2009 - Vraag 4 : Als specialist in een ziekenhuis heb je een patiënt waarbij je een zeer uitzonderlijke maar medisch niet dringende aandoeining vndt, er is echter wel een behandeling noodzakelijk. Je moet echter op congres vertrekken. Wat doe je ?
A. Je laat de vervangende huisarts bellen
B. Je laat het de patient al weten en je zegt hem dat je volgende week meer uitleg zal geven
C. Je wacht tot nat het congres om de patiënt iets te laten weten
D. Je laat de laborant bellen om de diagnose reeds mee te delen

Juli 2009 - Vraag 10 :Je bent een gespecialiseerde arts op een bepaald gebied en je moet hierover een lezing gaan geven. Net op het moment dat je de deur van je kantoor wilt sluiten om te vertrekken krijg je een telefoontje van het labo met de melding dat er bij een van je patiën,ten een ernstige afwijking is gevonden in het bloed die echter niet dringend is qua behandeling. Wat doe je ?
A. Je brengt de patiënt onmiddellijk op de hoogte
B. Je vraagt het labo in deze omstandigheden de patiënt op de hoogte te brengen
C. Je belt de desbetreffende huisarts op om de patiënt op de hoogte te brengen
D. Je besluit te wachten ende patiënt na het weekend op de hoogte te brengen.

een technicus klopt aan om de computerpanne te hertstellen terwijl jij, als arts, bezig bent een patiënt slecht nieuws mede te delen. Wat doe je:
- Je vraagt de patiënt om een andere keer terug te komen
- Je vraagt de technicus om een andere keer terug te komen.
- Je laat de technicus zijn werk doen terwijl jij de patiënt het slechte nieuws vertelt.
- Je gaat met de patiënt naar een andere kamer om hem het nieuws mede te delen.

Een jongen van 17 jaar heeft via facebook van zijn vrienden vernomen over een zekere studeerpil, hij wil nu dat jij hem deze voorschrijft. Hoe reageer je?
A. Nee, ik schrijf je dit niet voor, maar kan je eens uitleggen waarom je denkt deze nodig te hebben
B. Nee, ik schrijf je dit niet voor, vertel me nu eens de werkelijke reden van je komst
C. Ben je niet zeker van je eigen capaciteiten?
D. Heeft een verstandige student als jij dit echt nodig?

Je hebt als huisarts iemand doorverwezen naar een specialist. Deze specialist zegt dat er niets aan de hand is met je patiënt en dat deze gewoon wat te emotioneel is. Je bent hier als dokter echter niet mee akkoord. Wat zeg je tegen de patiënt wanneer deze nog eens langskomt?
A. Je zegt dat je niet akkoord bent met de specialist
B. Je vraagt of de patiënt emotioneel is de laatste tijd
C. Je zegt niets tegen de patiënt maar laat wel iets weten aan de specialist
D. Je stuurt de patiënt naar een andere specialist

Bij een al wat oudere patiënt van je heb je onlangs RX-opnames laten maken nadat de patiënt kloeg van pijn in de heup. Uit onderzoek blijkt nu dat de patiënt een heupprothese nodig heeft. Omdat je de patiënt al langer kent weet je dat deze patiënt nogal krap bij kas zit. Wat doe je?
A. Je zegt tegen de patiënt dat zijn gezondheid toch zeker wel voor alles gaat
B. Je zegt dat zo'n dingen helemaal niet meer zo duur zijn deze dagen
C. Je zegt: laat ons een nieuwe afspraak maken dan kunnen we dit samen met je vrouw erbij bespreken
D. Je verwijst hem door naar de financiële dienst.

Er komt een jongetje met zijn moeder bij jou (tandarts) op consultatie. Je zegt hem dat hij zijn tanden meer moet poetsen. Hierop zegt het jongetje dat hij dat niet moet van zijn moeder. Hoe reageer jij?
A. Je zult je tanden toch moeten poetsen
B. Je bent nu wel oud genoeg om je eigen verantwoordelijkheid op te nemen
C. Je vraagt aan de moeder of ze haar kind wil steunen
D. Je zegt dat de moeder een slechte opvoeding geeft

Een 42 jarige man komt bij een jaarlijkse medische controle van zijn werk bij jou langs.
Zijn cholesterolgehalte is veel te hoog en hij vraagt je een cholesterolverlagende pil voor te schrijven omdat hij vreest kandidaat te zijn voor een ernstige hartaanval.
Je ziet echter dat de man een kettingroker is en aan ernstig overgewicht lijdt.
wat doe je?
A : Je legt hem de risico's uit van overgewicht en roken en maakt met hem afspraken over
een dieet en een rookstop
B : Je weigert hem het voorschrift zolang hij rookt
C : Je legt hem de risico's uit van overgewicht en roken en geeft hem het gewenste
voorschrift
D : Je geeft hem het voorschrift en verwijst hem naar een diëtist

Jaartal

Comments

de eerste 3 zowieso:

A, A, C

ik moet nu weg, ik zal straks de andere nog is bekijken

Ik denk A. Als die jongen 17 is en onlangs via facebook vernomen heeft dat het bestaat is het dus een opvlieging van hem om dat te willen. Omdat zijn vrienden dat gebruiken wil hij dat nu ook. Hij heeft het niet nodig want hij heeft er zelf nooit achter gezocht, hij zoekt gewoon de makkelijke uitweg

Volgens mij moet het D zijn, je mag een patiënt nooit iets weigeren, alleen als je het middel zelf niet kent. Maar je moet wel altijd blijven vragen waarom

Je mag een patiënt niets weigeren? 

Waarom niet? 

Als zijn vraag nu compleet absurd is, moet je dan mooi vragen: en zeg eens waarom jij dit nodig vindt? xD

Dat je een patiënt niks mag weigeren vind ik ook vrij absurd. Als hij 20 doosjes slaappillen vraagt, geef je die toch ook niet zomaar mee :p.

Maar ik denk dat het antwoord ook niet A is. Bij A zeg je resoluut nee, zonder eerst te polsen of er misschien nog een diepere reden achter zit. Ik zou eerder C zeggen, zo kan je erachter komen of hij echt onzeker is over zichzelf of hij aangezet is door zijn vrienden.

En D zou ik zeker niet pakken, er wordt gesproken van 'een verstandige student', maar dat weet je toch helemaal niet?

Mijn antwoorden zijn 

A D C C C B A D D C C B C 

Ik heb geen idee of deze antwoorden ook goed zijn, ik twijfel altijd tussen twee mogelijkheden. Als iemand een foutje ziet, wil je het dan aub zeggen?

Een paar dingetjes die mensen mij geleerd hebben (Ik weet niet 100% zeker of die dingen zo zijn, maar zo zijn ze mij wel verteld.)

- Je mag de patienten nooit medicatie weigeren, tenzij je het middel zelf niet kent

- Als je de patient nieuws moet vertellen moet je dat altijd zelf en zo snel mogelijk doen, een congres kan dus wachten.

- Nooit vragen of de patient zelf terug komt/belt jij, als arts, moet altijd zelf bellen of langsgaan

Nogmaals, zo is het mij verteld, maar volgens mij gelden deze regels altijd.

Ze hebben mij verteld dat als je twijfelt tussen twee dingen, het bijna altijd de antwoordmogelijkheid is waarin de arts een vraag stelt aan de patiënt.

Ik heb:

B (vertel de waarheid aan je patient, dat bevordert de arts-patient relatie en is goed voor vertrouwen bij de verdere samenwerking)

D (a-p relatie verbeteren en dus tijd maken voor je patient)

C (genezen is belangrijk! Negatieve gedachten moeten vermeden worden want dit gaat de genezing tegen.)

B (de aandoening is niet levenbedreigend)

D (men is nog niet helemaal zeker van dit medicament, later kan er daar verder over gesproken worden maar niet hals overkop een foute beslissing nemen. Je moet rekening houden met de wensen van je klanten maar hun gezondheid gaat wel voor. praat er over)

C (niet dringend! Je bezorgt je patient bovendien een negatief gevoel door te zeggen dat het een zeer zeldzame aandoening is en dan snel af te leggen. Dit is niet goed voor het gevoel van de patient. Je laat deze met vele onbeantwoorde vragen achter, deze gaat zich zorgen maken... Om zo iets uit te leggen heb je tijd nodig!!)

D ( weeral: niet dringend en dus hoef je geen onnodig paniek te zaaien)

D (lijkt mij logisch, jij en je patient gaan ergens rustig praten. dit is aangewezen als het om gezondheid gaat!  Jullie laten die man zijn werk doen. Begrip komt van bijde kanten bij een a-p relatie en de patient zal hier geen probleem van maken.)

C (toon begrip en zoek SAMEN naar een oplossing. Jij als dokter hebt het recht niet om keuzes te maken in de plaats van je patient. Misschien wil die helemaal geen financiele hulp en heeft die er een grondige reden voor. Praat er samen over en zoek de beste oplossing voor beide partijen.)

/ geen idee over deze vraag... er staat geen leefdtiijd bij. Moest de jongen alleen komen en er een leeftijd bij staan, kan je er hem gerust op wijzen dat hij beter wel zijn tanden poetst, als het kind klein is, vind ik dat je de moeder erbij mag betrekken. Maar hier ben ik dus niet zeker van! HELP IS IEMAND MET EEN GOEDE UITLEG AUB!

A of C (ook geen idee, lijken beide mogelijk)

 

Zo, dat was wat ik er zo van dacht. Heb er wat uitleg bij geschreven zodat jullie kunnen zien waarom ik voor dat antwoord koos. Verbeter mij als ik fout ben e!

Bij de tweede vraag heb jij antwoord D, maar ik ben van andere mening. Het feit dat je de patiënt op een rustiger uur wil laten langskomen, kan overkomen alsof jij het niet interessant genoeg vindt om er nu tijd voor te maken.  Als je de patiënt later laat terugkomen voelt ze zich misschien ook niet begrepen.

Verder vertelt de patiënt je dit wel, maar zou je niet beter toestemming vragen om er dieper op in te gaan, ipv hier een afspraak voor te maken? Een afspraak maken over privé problemen kan misschien wel indringerig overkomen.

Daarom denk ik dat antwoord A een betere optie is.

Ik kan het natuurlijk ook fout hebben. :)

Over het kindje bij de tandarts..

Er is een belachelijke regel namelijk als een kind 9 of ouder is moet het gezien worden als in staat zijnde om zelf zen tanden te poetsen.

Dus zonder leeftijd is deze vraag onvolledig.

:D

B D C B D A D D C B C B A

Bij die vragen waarbij je een niet-dringende uitslag moet meedelen, mag je dan niet de behandelende huisarts het laten vertellen aan de patiënt (aangezien ik zie dat de meesten kiezen voor het te vertellen na het congres)?

nee de arts MOEt het zelf doen, anders gaat de patient denken dat hij/zij niet zo belangrijk is omdat hij het iemand anders laat doen en dat is slecht voor de a/p relatie. Ook moet de patient vragen kunnen stellen en als de arts even snel voor het congres belt is daar geen tijd voor. dus moet hij wachten tot na het congres.

Even terug ophalen, want ik weet niet wat de juiste antwoorden zijn..?

Ik heb:

ADCBBCDDCACCA

Weet iemand het correcte antwoord op de 2de vraag, ik twijfel nog tussen A of D?

Alvast bedankt.